Mike's Portraits
M i k e   P r i c e   -   P o r t r a i t s


Self Portrait (Detail)
Oil on Canvas - September 2007


Self Portrait
Oil on Canvas - September 2007


Henry Ettridge
Oil on Board - May 2007


George
Oil on Canvas - (Work in progress)


Roy Orbison
Oil on Canvas - December 2007


Jimi Hendrix
Oil on reclaimed cupboard door - December 2002


John Lennon with Yoko in studio
Oil on reclaimed cupboard door - 2003